kovářství ve své historii a významu

kovářství Sebuzín - lampa

Z žáru výhně žhavému železu, kladivy různých vah a tvarů dávali kováři od pradávna vyniknout jeho nezastupitelným vlastnostem, jakými jsou za tepla tvárnost a po zchladnutí, případně zakalení, houževnatost a tvrdost. Tyto jedinečné vlastnosti nacházely a nachází do dnešních dnů široké uplatnění při výrobě nářadí a nástrojů i dekorativních předmětů potřebných v běžném životě uspěchané lidské společnosti.

První kováře v historii můžeme vystopovat v Mezopotámii v 3. tisíciletím př.n.l., kdy železo a výrobky z něho, především zbraně, byly tak vzácné, že si je mocní té doby brali  na cestu posmrtným životem.

Zpracování železa a výroba nástrojů učinila z kovářství jedno z nejvýznamnějších řemesel v historii. Schopnost kováře měnit tvrdý nepoddajný materiál v předměty denní potřeby, získala jeho řemeslu důležitost a vážnost, vedoucí až k jakési tajemné či dokonce mystické atmosféře kolem kovářství. To vše se odráželo na více či méně vyjímečném postavení mezi ostatními řemesly závislých svojí potřebou kvalitních nástrojů na kovářství. Asi také proto se kovář tak často dostává do mýtů a bájí různých národů. Za zmínku stojí kupříkladu řecký bůh Hefaistos, Goibniu (čteno Goive-nu) v mytologii keltské, Vulcanus římský a etruský bůh a Svarog nebeský kovář Slovanů.

příklady kovářských výrobků (více ve fotogalerii)

kovaná brána                                                              kované mříže                                                svícen
koš na dřevo                                                                schody                                                          lucerna
krbové nářadí                                                              věšák                                                            plastika
stojánek vánočního stromku                                       kované svítidlo                                             dveřní kování